wz

Zo strechy

Cez všetky naše cesty

nězabudněme na své veci

a našich túžob bolo viac

než by sa dalo zrátať za mesiac

- - - -

Naše rozhovory váznu

pripomínajú na púšti studnu prázdnu

ako slepí voják bez holi

voják bez holi

- - - -

Zo strechy na kraj sveta

120 vterin ubehně

ďakujeme to nám stačí

cez predky do minula

čas tak rýchlo ubehně

ďakujeme to nám stačí

- - - -

Někteří saltem dokážou

že můžou hlavou dolů žít

pak stojí nad kaluží

a pláčou

- - - -

S kládou na ramenou

šíleným výrazem v očích

stojí nad kaluží

a pláčou