wz

S čerty

Vo strojovom létě 2004

mám vybavení a neidem na štíry

vyzvliekněm sa iba do vany

a možno sa zalúbim do Ivany

Mozly natiekané a bledý jako krída

tak mi povedz kámo, ty si teda trieda

já pojdem so zobákom na hore

vďaka tej potvore

- - - -

Čerti až přijdou, dám si s nima mariáš

svojí tvář kámo, pak vůbec nepoznáš