wz

Pepík

Pepík jde domů ze školy

a jásá dnes nemá úkoly

- - - -

Vyčistí akvárko a bude lepit letadýlka

bude skládat skládanku a pomáhat bráchovi

potom půjde kouřit tajně do parku

uléhat bude spokojen, spokojen s tím dnem

- - - -

Pepík má dneska den

jeho mozek se cítí spokojen

Pepík má dneska den

jeho otec se cítí podveden