wz

Nejhorší představa

Tiše tiše po špičkách běží

v patách svůj stín teď dost záleží

na stavu cesty co před ním leží

- - - -

Hlubokym bahnem stopou minulosti

vždyť včera všechno to ještě šlo

dnes samý řeky a žádný mosty

- - - -

Pod stromy spousta zetlelého listí

nějak sem nesedí vůně luk

i zdánlivě marný bejvá zdárný

- - - -

Možná se to nepovede utajit

tyhlety cesty bejvaj dlouhý

hlavně neztratit tu nit

- - - -

Sám ty dveře neotvírá

s sebou vždycky někoho má

sám se bojí ale jsou dva

nejhorší představa